RODO – formularz kontaktowy

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych (formularz kontaktowy)

Administrator danych
PRODUKCJA SERÓW Mariusz Małkiewicz – „Dziedzic”, ul. Drygulec 3, 27-532 Wojciechowice, NIP: 8641000989, REGON: 005665164

Cele przetwarzania
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie i przesłanie informacji (newsletter, oferty, informacje o promocjach) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych.

Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie jest dopuszczalne na podstawie, gdyż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Celów przetwarzania, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności dostawcom usług IT, przedsiębiorstwom pocztowym, kurierskim lub transportowym).

Prawa związane z przetwarzaniem danych
– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
– prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje
W celu otrzymania szczegółowych danych zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.